Program / Agenda

Zadnje posodobitve programa / Latest Agenda Updates

1. dan:

19. marec 2015: 

Prvi dan bo namenjen teoretičnemu delu konference in bo potekal po spodaj navedenem terminskem planu:

9.30 Registracija udeležencev
10.00 Svečana otvoritev konference
10.30 Predstavitev 1. strokovnega prispevka
11.00 Odmor s pogostitvijo
11.30–13.00 Predstavitev strokovnih prispevkov
13.00–14.00 Kosilo
14.00–15.30 Predstavitev strokovnih prispevkov
15.30–16.00 Odmor s pogostitvijo
16.00–17.30 Predstavitev strokovnih prispevkov

2. dan:

20. marec 2015: Praktični del konference (terenski ogled posledic žledoloma in različnih načinov izvedenih sanacij pod vodstvom učiteljev gozdarskih programov postojnskih šol in zaposlenih na Zavodu za gozdove Slovenija).

Day 1:
19 March 2015:
The first day will be intended for the theoretical part of the conference and will be held as described in the schedule below:
9.30 Conference registration
10.00 Opening ceremony
10.30 Presentation of the first paper
11.00 Coffee break
11.30–13.00 Presentation of papers
13.00–14.00 Lunch break
14.00–15.30 Presentation of papers
15.30–16.00 Coffee break
16.00–17.30 Presentation of papers

2nd Day:

20 March 2015: Practical part of the conference (field trip – teachers of Forestry Program and Slovenia Forestry Service will take participants to the damaged regions, where they will be able to see how we have restored the demolished forests).

Podrobne informacije bodo na voljo 10. marca 2015. / Additional information will be available on 10th March 2015.

 

častni organizacijski odbor:

Jošt Jakša, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Cvetka Kernel, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

Damjan Oražem, Zavod za gozdove Slovenije

Helena Posega Dolenc, Šolski center Postojna

Jože Sterle, Gospodarska zbornica, Združenje za gozdarstvo

Elido Bandelj, Center RS za poklicno izobraževanje

 

programsko – recenzijski odbor:

Eva Čeč, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna in Višja strokovna šola Postojna

Marjan David, Höhere Bundeslehranstalt für Forstwirtschaft Bruck/Mur

Anton Smrekar, Zavod za gozdove Slovenije

Tomaž Ščuka, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

Nada Vadnov, Višja strokovna šola Postojna

mag. Živan Veselič, Zavod za gozdove Slovenije in Višja strokovna šola Postojna

 

organizacijski odbor:

Zorislava Makoter, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna in Višja strokovna šola Postojna

Petra Prelc, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

Tadeja Premrov, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

Eva Čeč, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna in Višja strokovna šola Postojna

Nada Vadnov, Višja strokovna šola Postojna

Iztok Slejko, Višja strokovna šola Postojna

 

finančni odbor:

Eva čeč, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna in Višja strokovna šola Postojna

mag. Slavko Božič, Višja strokovna šola Postojna