Zahvala / Thanks

JAVNA ZAHVALA / PUBLIC THANKS

Ob zaključku mednarodne konference Obnova gozdov po žledu se iskreno zahvaljujemo vabljenim govorcem, sponzorjem in donatorjem, udeležencem in ostalim, ki ste bili v takšni ali drugačni vlogi z nami, da ste pripomogli k uspehu konference. Upamo, da je dosegla vaša pričakovanja.

Prepričani smo, da je konferenca ponudila mnogo odgovorov na vprašanja vezana na temo konference in da je bilo druženje s kolegi in prijatelji koristno in prijetno. Veseli smo, da smo prispevali k predstavitvam tujih in domačih raziskav in izkušenj in zborovanju številnih slovenskih gozdarjev.

Gradivo, prispevki in zbornik konference so vam na voljo v zavihkih spletne strani konference.

Z lepimi pozdravi do prihodnjega snidenja,

organizacijski odbor Mednarodne konference

Dear conference speakers, participants, sponsors and donors and all those who have contributed in so many ways to turn this event into a smoothly running conference: Thank you for your excellent work! This conference would not have been a success without you and we hope that it met your expectations.

We believe that the conference offered many answers to questions linked to the theme of the conference and that socializing with colleagues and friends was both useful and pleasant. We were pleased to offer presentations of both foreign and domestic ideas and expertise and to contribute to the assembly of so many Slovenian foresters.

All the materials, including the conference publication, are available in the webpage tabs.

Yours sincerely,

Organising Committee of the International Conference