Category Archives: Uncategorized

O konferenci / About

International Conference

FOREST REHABILITATION AFTER SLEET

19 – 20 March 2015

Postojna, Slovenia

The aim of the conference is to present weather conditions for the emergence of sleet – frozen rain, the dimension of the latest natural disaster and its consequences.Speakers will at the same time introduce the plan and further implementation of forest rehabilitation, assess marketing of wood and examine professional experiences abroad.The first day of the conference is intended for theoretical presentations, while the second day focuses on examination of consequences of sleet and implemented forest rehabilitation – a field trip. All those with an interest are invited to attend the lectures and also to take part in the plenary session with your own article.

Conference is intended for expert public, secondary school and college teachers working in European schools for forestry and for students of Postojna based forestry schools.

As a participant you will receive further information about the possibility of obtaining international certificates and registration in the European database (ABA International) and the possibility of cooperation in Erasmus+ programme. We are also offering activities for one-week staff mobility for teaching and training. All those with an interest can contact us for the detailed programme of activities.

We very much look forward to welcoming you to Postojna in March 2015.

Please find enclosed an  invitation with more information.

Mednarodna konferenca

OBNOVA GOZDOV PO ŽLEDU

19 – 20 marec 2015

Postojna, Slovenija

 Konferenca bo predstavila posledice in obseg žledoloma, ki nas je prizadel februarja 2014, razložila meteorološke pogoje za nastanek zadnje ujme v Sloveniji, načrt in izvajanje sanacije gozdov po ujmi, ocenila trženje lesa in preverila morebitne tuje prakse. Prvi dan bo namenjen teoretičnim predstavitvam, drugi dan pa terenskim ogledom posledic žledoloma in različnih načinov izvedenih sanacij.

Namenjena je strokovni javnosti, učiteljem srednjih in predavateljem višjih šol iz evropskih gozdarskih šol ter dijakom in študentom postojnskih gozdarskih šol.

Ob tem bodo udeleženci konference prejeli informacije o možnosti pridobitve mednarodnih certifikatov in vpisa v evropsko bazo usposobljenih za različna dela v gozdarstvu (ABA International) in sodelovanja zaposlenih in študentov sodelujočih izobraževalnih institucij v okviru Erasmus+.

Veseli bomo Vaše udeležbe na konferenci. Več informacij najdete v priloženem vabilu.